MAKALE GÖNDER

Yazıların Gönderilmesi 
Belirtilen ilkeleri uygun olarak hazırlanmış yazılar yazışma adresimize gönderilmelidir. Yazarlara raporlar doğrultusunda geliştirilmek veya düzeltilmek üzere gönderilen yazılar, gerekli düzenlemeler yapılarak en geç bir ay içinde tekrar dergiye ulaştırılmalıdır. Yazı işleri, esasa yönelik olmayan küçük düzeltmeler yapabilir. Yukarıdaki kurallara uymayan makaleler yayımlanmaz. Yayımlanan makalelerin fikrî ve ilmî, çevirilerin ise hukukî sorumluluğu yazarlarına/çevirmenlerine aittir. 

Yazışma Adresi:

tdedergisi@erdogan.edu.tr