TÜRKDED Dergipark Hesabı Hakkında

16 Şubat 2022 Çarşamba

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi (TÜRKDED)'nin Dergipark hesabına https://dergipark.org.tr/en/pub/turkded linki üzerinden ulaşabilir ve makale gönderebilirsiniz.