Cilt 1 Sayı 1

                                                                               


ANA KAPAK
JENERİK
İÇİNDEKİLER
BAŞLARKEN


MAKALELER
1. Küçük Adam’ın Zamansal Yolculuğu: Orhan Kemal’in Romanlarında Zaman/ Sayfalar: 1-27
Ülkü ELİUZ
2. Ömer Seyfettin’in “Hürriyet”e – İkinci Meşrutiyet’e Bakışı/ Sayfalar: 28-50
İhsan SAFİ
3. Divan Şiirinde Yardım Talep Etmenin Edebi Tür Olarak Terennümü: Meded-Nâmeler/ Sayfalar: 51-75
Mehmet Sait ÇALKA-Yunus DOLU
4. Âşıklık Geleneğinde Kıbrıs Sorunu/ Sayfalar: 76-93
Ahmet Özgür GÜVENÇ
5. Mareşal Fevzi Çakmak’ın Vefatının Fikir, Sanat ve Edebiyat Dergilerine Yansıması/ Sayfalar: 94-107
Servet TİKEN
6. Divan Şairi Ali Nikatî ve Bilinmeyen Divanı/ Sayfalar: 108-128
Ahmet TOPAL
7. Hayriyye-i Nâbî Üzerine Yapılan Çalışmalar/ Sayfalar: 129-160
Hasan Fahri DURAL

                                                                TAM METİN