Cilt 2 Sayı 1

                                                                                

ANA KAPAK 
JENERİK 
İÇİNDEKİLER 
EDİTÖRDEN 

MAKALELER 
1.
İstiklâl Marşı'nın Yazılış Amacına Uygun Olarak Açıklanması/Sayfalar: 1-34
İhsan SAFİ 
2. Bilge Karasu Öykülerinde Yabancılaşma/Sayfalar: 35-52
Ülkü ELİUZ-Gülşah ŞİŞMAN 
3. Kutadgu Bilig'de Yaz-/Yazıl- Fiilleri/Sayfalar: 53-74
Aslı ZENGİN 
4. Bir Tür Olarak 'Hatıra'nın Türk Dilcilik Tarihine Katkıları: Mehmet Necip Türkçü Örneği/Sayfalar: 75-87
Bahri KUŞ 
5. Çoğulcu Estetiğin Türk Romanına Yansımaları (1980-2000)/Sayfalar: 88-118
Ekrem GÜZEL 
6. Eski Ramazanlarda Çocuk Oyunları/Sayfalar: 119-138
Elif Şebnem DEMİRCİ 
7. 19. Yüzyılda Müntehir Bir Şair: Amasyalı Nelmî/Sayfalar: 139-165
Burak BEKEN
8. Harnâme ile İlgili Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme/Sayfalar: 166-183
Funda ÖZTÜRK 

                                                                                      TAM METİN