Cilt 2 Sayı 2

                                                                               
ANA KAPAK 
JENERİK
İÇİNDEKİLER 
EDİTÖRDEN 

MAKALELER 
1. 
1467’de Muhammed Adlı bir Müellifin Yazdığı Manzum Sîret’te Tahkiye ve bir Anlatım Tekniği Olarak “Dir” Kullanımı/Sayfalar: 1-22
Hasan Ali ESİR 
2. Mehmet Âkif Ersoy ve Sultan II. Abdülhamid Meselesi/Sayfalar: 23-58
İhsan SAFİ 
3. Artvin’in Yusufeli İlçesi Ağzında Çekim Eklerinin Ayırt Edici Özellikleri/Sayfalar: 59-93
Ümit HUNUTLU-Önder KORUK 
4. Kitâbu Evsafı Mesacidi'ş-Şerife’deki Mental Fiiller Üzerine Bir İnceleme/Sayfalar: 94-109  
Serap EKŞİOĞLU-Fatma Nisa KARADAĞ 
5. “XIII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu”nun Ardından/Sayfalar: 110-118
Emine GÜRBÜZ
6. 16. Yüzyıl Divan Şiirinde Sebk-i Hindî İzleri: Emrî Divanı Örneği/Sayfalar: 119-138
Esra AKA
7. Süleymaniye Kütüphanesi 1457 Numarada Kayıtlı Mensur Mecmuadaki Zafer-Nâme-i Nûşi'r-revân Üzerine
/Sayfalar: 139-152
Merve YAPICI
8. Yayın Değerlendirme-Akcan, Sacide (2021). Aşkın Doğusu ve Batısı-Leylâ ve Mecnûn İle Romeo ve Juliet
Arasında Karşılaştırmalı Bir İnceleme, İstanbul: Kesit Yayınları.
/Sayfalar: 153-155
Melike SAĞLAM

                                                                           TAM METİN