Cilt 3 Sayı 1

                                                                                 

ANA KAPAK 
JENERİK 
İÇİNDEKİLER 
EDİTÖRDEN MAKALELER 
1. 
Atatürk Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Seyfettin Özege Koleksiyonu Agâh Sırrı Levent 544 Numarada Kayıtlı Mecmuanın Tanıtılması/Sayfalar: 1-17 
Hasan Ali ESİR-Muhittin KARALİ 
2. Mehmet Âkif Ersoy ve Sultan II. Abdülhamid Meselesi-2/Sayfalar: 18-38 
İhsan SAFİ 
3. Azerbaycan-Türk Dilinin Lüğat Terkibinin Zenginleşmesinde Morfoloji ve Sentaktik Üsulun Rolu/Sayfalar: 39-45
Elbrus VELİYEV 
4. Türk Kökenli Ermeni Antroponimleri/Sayfalar: 46-68
Galibe HACIYEVA 
5. Çoklu Bilincin Karnavalı: Güray Süngü’nün Kış Bahçesi Romanı/Sayfalar: 69-85
Emrah SEFEROĞLU 
6. Möhemmet Mehdiyev’in Frontoviklar Adlı Romanı Üzerine Oluşumsal Yapısalcı Bir İnceleme/Sayfalar: 86-108
Fatih EKİCİ 
7. Klasik Türk Edebiyatının Anlam Zenginliğine Örnek Olarak ‘Gönül’ Kelimesinin Birbirine Tezat Oluşturacak Anlamlarda Kullanılması/Sayfalar: 109-129
Fatma TÜRK 


                                                                                                     TAM METİN