Cilt 3 Sayı 2

                                                                                 
ANA KAPAK
JENERİK
İÇİNDEKİLER
EDİTÖRDENMAKALELER
1.
Eski Türk Edebiyatında "Sırât / Sırât-ı Müstakîm" ve Süleymaniye Kütüphanesi Yazma Bağışlar 1725 Numarada Kayıtlı Müellifi Bilinmeyen "Hâzâ Bahsu Sıfâtı's-Sırât" Metni/Sayfalar: 1-24
Hasan Ali ESİR 
2. Ârâyı Bilmek mi Arayabilmek mi?/Sayfalar: 25-40
İsmail GÜLEÇ 
3. Türk Edebiyatının Tek Dörtlük Nazım Şekillerine Dair Tespitler/Sayfalar: 41-56
Mehmet Sait ÇALKA 
4. Çağdaş Bir Ses: Serkan Türk'ün Bak Önümüzde Yeni Bir Mevsim Eserinde İzleksel Kurgu/Sayfalar: 57-66
Burak ARMAĞAN
5. Kars-Boğatepe Köyü Geleneksel Halk Hekimliği: Bitkisel Emler/Sayfalar: 67-77
Zehra KIMIŞOĞLU vd. 
6. "Türkoloji Lisansüstü Güz okulu"nun Ardından/Sayfalar: 78-89
Sefacan DOĞRU 
7. Reyhani ve Çobanoğlu'nun Şiirlerinde Avrupa'ya Çalışmaya Giden Anadolu İnsanının Meseleri/Sayfalar: 90-110 
Volkan KARA

                                                                                                        TAM METİN