Cilt 5 Sayı 1

                                                                                                   

TÜRKDED-8'in makaleleri ve dergi tam sayısına aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşılabilmektedir. 
https://dergipark.org.tr/tr/pub/turkded