HAKKIMIZDA

TÜRKDED, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından çıkarılan uluslararası hakemli bir dergidir. Haziran ve Aralık aylarında yılda iki kere olmak üzere elektronik ortamda yayımlanır. 
TÜRKDED’de Türk dili, edebiyatı ve kültürü ile ilgili araştırmaya dayalı, alanına orijinal katkılar sağlayacak, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış bilimsel yazılar yer alır. Ayrıca dergimizde, Türk dili ve edebiyatı ekseninde karşılaştırmalı edebiyat ve çağdaş Türk lehçelerine ait yazılar da yer alır. TÜRKDED’de yayımlanacak makalelerin bilimsel ve teknik bakımdan yayıma uygun olup olmadığı Dergi Yayım Kurulu tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan yazılar değerlendirilmek üzere sahasında uzman, farklı üniversitelerden iki hakeme gönderilir. Hakem raporlarından birinin olumlu, diğerinin olumsuz olduğu durumlarda yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. En az iki hakemden “olur” alan makaleler TÜRKDED’de yayımlanır. 


RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI DERGİSİ SAHİBİ ADINA TEMSİLCİSİ
Prof. Dr. Murat TOMAKİN (Dekan) 
 
 
BAŞ EDİTÖR
Prof. Dr. İhsan SAFİ
 
 
ALAN EDİTÖRLERİ 
Prof. Dr. Orhan Kemâl TAVUKÇU (Eski Türk Edebiyatı) 
Doç. Dr. Mehmet Sait ÇALKA (Eski Türk Edebiyatı)
Doç. Dr. Ümit HUNUTLU (Eski Türk Dili) 
Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ (Türk Halk Edebiyatı) 
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem GÜZEL (Yeni Türk Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL (Yeni Türk Dili) 
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN (Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları) 

Dr. Öğr. Üyesi Songül KARACA (Eski Türk Edebiyatı)
Dr. Öğr. Üyesi Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE (Türk Halk Edebiyatı)
 
YARDIMCI EDİTÖRLER
Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Songül KARACA
Dr. Öğr. Üyesi Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE
Arş. Gör. Emine GÜRBÜZ
Arş. Gör. Sefacan DOĞRU
 

DİL EDİTÖRLERİ
Dr. Öğr. Üyesi Yıldırım ÖZSEVGEÇ (İngilizce)
Dr. Öğr. Üyesi Volkan MUTLU (İngilizce)
Arş. Gör. Emine GÜRBÜZ (Türkçe)
Arş. Gör. Sefacan DOĞRU (Türkçe)
Öğr. Gör. Ahsen AVCILAR (İngilizce)
 
 
DANIŞMA KURULU 
Prof. Dr. Abdullah EREN (Ordu Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet KARTAL (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Özgür GÜVENÇ (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Asiye Mevhibe COŞAR (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Bayram Ali KAYA (Sakarya Üniversitesi)
Prof. Dr. Beyhan KESİK (Giresun Üniversitesi)
Prof. Dr. Burul SAGINBAYEVA (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Cafer MUM (İnönü Üniversitesi)
Prof. Dr. Dilaver DÜZGÜN (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Gülhan ATNUR (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. İsmail GÜLEÇ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Kazım KÖKTEKİN (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Layli ÜKÜBAYEVA (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet AYDIN (On Dokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet KIRBIYIK (Necmettin Erbakan Üniversitesi)
Prof. Dr. Mehmet ÖLMEZ (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Muharrem DAŞDEMİR (Atatürk Üniversitesi)
Prof. Dr. Muharrem DAYANÇ (İstanbul Medeniyet Üniversitesi)
Prof. Dr. Muhammet GÜR (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Necip Fazıl DURU (Ordu Üniversitesi)
Prof. Dr. Oğuz KARAKARTAL (Kıbrıs Sosyal Bilimler Üniversitesi)
Prof. Dr. Öcal OĞUZ (Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Özkul ÇOBANOĞLU (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Salim ÇONOĞLU (Balıkesir Üniversitesi)
Prof. Dr. Ülkü ELİUZ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Yavuz BAYRAM (On Dokuz Mayıs Üniversitesi)
Prof. Dr. Yavuz KARTALLIOĞLU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi)
Prof. Dr. Zeki TAŞTAN (Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi)
Prof. Dr. Ataemi MİRZAYEV (Azerbeycan Milli Bilimler Akademisi)
Doç. Dr. Ahmet TOPAL (Atatürk Üniversitesi)
Doç. Dr. Bahadır GÜNEŞ (Karadeniz Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Ergin JABLE (Priştine Üniversitesi)
Doç. Dr. Faruk GÖKÇE (Dicle Üniversitesi)
Doç. Dr. Tohid MELİKZADE (Urmiye Azad Üniversitesi)
Dr. Mihály DOBROVITS (Macaristan Szeged Üniversitesi) 
 
YAYIM KURULU 
Prof. Dr. Hasan Ali ESİR 
Prof. Dr. İhsan SAFİ
Doç. Dr. Ümit HUNUTLU
Dr. Öğr. Üyesi Elif Şebnem DEMİRCİ
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem GÜZEL 
Dr. Öğr. Üyesi Gül YILMAZ ÇAL
Dr. Öğr. Üyesi Gülşah ŞİŞMAN
Dr. Öğr. Üyesi Serap EKŞİOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Songül KARACA
Dr. Öğr. Üyesi Damlanur KÜÇÜKYILDIZ GÖZELCE
Arş. Gör. Emine GÜRBÜZ 
Arş. Gör. Seher ERENBAŞ PEHLİVAN
Arş. Gör. Sefacan DOĞRU 
 

 
MİZANPAJ
Arş. Gör. Emine GÜRBÜZ

Arş. Gör. Saliha TUNÇ
Arş. Gör. Sefacan DOĞRU  
Arş. Gör. Seher ERENBAŞ PEHLİVAN

İLETİŞİM
Arş. Gör. Sefacan DOĞRU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkez/RİZE