İLETİŞİM

Arş. Gör. Sefacan DOĞRU
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Merkez/RİZE 

tdedergisi@erdogan.edu.tr
0464 223 61 26/ Dahili: 1925