SON SAYI

                                                                                          

ANA KAPAK
JENERİK
İÇİNDEKİLER
EDİTÖRDEN


MAKALELER
1. Türkçe Kırk Hadisler ve Hâzâ Kitâbu Hadîsi Şerîf Risalesinin Türkçe Kırk Hadis Kategorisinde İncelenmesi / Sayfalar: 1-33
Hasan Ali ESİR
2. Sezai Karakoç'un Güzellikler Kasidesi Adlı Çevirisi Üzerine / Sayfalar: 34-52
Mustafa IRMAK
3. S.C. Pişevari'nin “Nadire” Romanının Tür Özellikleri, Konusu, Karakterleri ve Sanatsal Dili / Sayfalar: 53-67
Salide ŞERİFOVA
4. Kıyıda Kalmış Bir Şair: Hâmid Nizâmî (Beşkardeş) ve Eserleri / Sayfalar: 68-81
Mehmet Sait ÇALKA
5. Güncel Azerbaycan Romanı: Gelişme Eğilimleri ve Perspektifler (2000'li Yılların Romanları Temel Alınarak) / Sayfalar: 82-95
Lala HASANOVA
6. Türkçenin Soru Eki/Edatı +{Mı4} Nın Ek-Fiil İşlevi / Sayfalar: 96-110
Rabia AKSU
7. Safi, İhsan (2022), Abdülhak Hâmid Tarhan’ın Tiyatro Eserleri Üzerinde Alegorik Bir Okuma: Hükümdarlar, Ankara: Kurgan Edebiyat Yay., 520 S., Isbn: 978-605-7697-63-9. / Sayfalar: 111-116
Bahar KURU

                                                                                                         TAM METİN